Werkwijze

  • Voorgesprek
  • Het traject
  • Hoe verder?

Voorgesprek

In het voorgesprek worden vele vragen gesteld met als doel u beter te leren kennen en een inschatting te maken waar u in uw relatie staat. Denk aan onderwerpen als: verwijzing, eventuele eerdere hulp, gezin van herkomst, kindertijd, beroep, relaties, lichamelijke en geestelijke gezondheid. Aan de problemen binnen uw relatie besteden we uiteraard meer tijd. We bespreken wat u graag wilt bereiken, wat u van mij verwacht en kunt verwachten. Het voorgesprek is met beide partners en zal zo’n anderhalf uur in beslag nemen. Het tarief van het voorgesprek wordt, zodra we het traject voortzetten, op die kosten in mindering gebracht.

Aan het eind van het voorgesprek komen kort de volgende onderwerpen aan bod:

  • De eerste indruk wordt besproken (gaan we verder of niet?)
  • Grove inschatting van aantal benodigde sessies en tijd (gemiddeld 3 maanden)
  • Praktische invulling sessies (in overleg)
  • Tarieven (op maat)
  • Bedenktijd

Het traject

Op dit moment kunt u zich verward of gedemotiveerd voelen, mogelijk bent u overspoeld door gevoelens van eenzaamheid die vaak gepaard gaan met verslechtering van een relatie. Misschien bent u bang, overdonderd door ogenschijnlijk onoverwinnelijke problemen of zit er diep van binnen veel pijn.

Mijn benadering is zo ontworpen dat op wat voor punt dan ook u in uw relatie staat, ik bij u zal aansluiten. Om uw relatie de goede kant op te laten gaan, zult u allereerst de onverhulde waarheid moeten onderkennen. Als het u eenmaal duidelijk is hoe u op een bepaald punt bent gekomen in uw relatie, gaan we werken aan de toekomst. Aan het begin van het traject krijgt u informatie die u nodig heeft om te begrijpen wat er verkeerd gaat in uw relatie. In dit prille beginstadium begint u uw relatie vanuit een ander oogpunt te zien. Dan kan enige mate van herstel al plaats vinden. Ook ontvangt u uiteenlopende opdrachten die u in uw eigen tijd en tempo gaat uitvoeren. U houdt daar een dagboek van bij. Afhankelijk van de aard en omvang van de problematiek wordt het aantal opdrachten, dat van cruciaal belang is voor het herstelproces, bepaald. Een chronisch probleem los je niet eenvoudig op, maar stap voor stap met verschillende benaderingen. Het is vaak niet een eenmalige ingreep die een relatie nodig heeft, maar eerder een voortdurend infuus.

Het is van groot belang een plan te hebben dat uw functioneren blijft verbeteren en uitdagen ook in tijden waarin u moe of ontmoedigd bent. Een serieus, goed doordacht plan met realistische doelen en een duidelijke planning brengen u verder waar emoties en wilskracht vervagen. Gezamenlijk gaan we door dit  hele proces. Ik blijf bij u. Zonder u te veroordelen of te bekritiseren, maar om u met wil en lef te confronteren met de waarheid.

Kom in actie, herpak uw eigen kracht en zorg dat u een leven en relatie krijgt zoals u dat wilt.

Hoe verder?

Na de laatste sessie wordt een zogenaamde ‘terugkomdag’, ingepland. Gezamenlijk evalueren wij hoe het met u en de relatie gaat. Mochten daar onverwacht toch aandachtspunten uitkomen waarvoor de inzet van Filove gewenst is, dan kunnen één of meerdere gesprekken volgen.