“Sinterklaas, op mijn verlanglijstje heb ik mijn vader en moeder…”

Nu ik met mijn pieten weer in het land ben lieve mensen,

Ontvang ik vele brieven met uiteenlopende kinderwensen,

Niets is ontroerender voor de Sint dan kinderhanden vullen,

Maar, er zijn verlangens die ik helaas nimmer kan vervullen,

Vaccineer! Want de zorg voor je relatie van morgen begint vandaag

Hoe kun je voorkomen dat ook jouw liefdesrelatie strandt? Een ‘duurzame relatie’ staat nog altijd hoog op wensenlijstjes (NRC, 2017). Toch eindigt al jaren ongeveer een derde van de huwelijken in een echtscheiding. Je kunt je niet verzekeren op het gebied van liefde, maar er is wel een doeltreffende voorzorgsmaatregel; de Filovevaccinatie.

 

Drijfveer

Het is niet hetgeen er gebeurt waardoor een relatie strandt, maar de teleurstelling in eigen verwachtingen van een langdurige relatie die partners uit elkaar drijft. De realiteit leert dat het niet de vraag is of er moeilijkheden komen, maar hoe de invloed daarvan op de relatie zal zijn. Teleurstellingen en meningsverschillen zullen ook een rol spelen tussen jou en je partner. Op de een of andere manier zal tegenspoed de relatie beïnvloeden. Als je je niet voorbereidt op het harde werken dat voor een waardevolle liefdesrelatie noodzakelijk is, is het risico op het stranden ervan aanzienlijk groter. De ingrijpende gevolgen van vastgelopen relaties zien we dagelijks om ons heen; ook deze mensen waren er ooit heilig van overtuigd dat hen dit nooit zou overkomen.

Het idee om partners te vaccineren, vloeit voort uit mijn praktijk waarin ik partners met relatieproblemen coach. Regelmatig zijn partners bij binnenkomst verscheurd door emoties, bang voor de toekomst, verward of weten ze niet meer wat te doen. De machteloosheid, de teleurstelling en het diepe verdriet dat ik vaak zie, raakt mij keer op keer. Want niet alleen partners ondergaan ellende, ook kinderen, familie en vrienden. In veel gevallen echter, valt zo’n nare situatie zonder pijn en met hooguit moeite te verhinderen. En juist díe wetenschap benut ik graag voor partners die kort (vanaf 6 maanden) samen zijn en hun toekomst willen delen. Want, ik voorkom liever wonden dan dat ik ze genees.

Vóór zijn

Net als bij de vaccinaties van het ministerie van VWS, werkt de Filovevaccinatie preventief. In de beginperiode van een relatie wordt vaak onbewust de kiem voor een toekomstige crisis gelegd. Door in de begintijd jezelf en de relatie eens goed onder de loep te laten leggen, word je beschermd tegen teleurstellingen in de toekomst. In beginsel is er vaak niets aan de hand. De sfeer is dan ontspannen en opgetogen; hèt ideale moment om je open te stellen, dingen te veranderen die onvoldoende werken en/of precaire onderwerpen te bespreken. Het creëren van zelf- en relatiebewustzijn geeft de relatie een enorme voorsprong. In plaats van achteraf het achterstallige werk met pijn en moeite in te halen, werken we nu zonder stress vooruit. Want, hoe je het ook went of keert, het werk moet toch een keer verzet worden! Je kunt jezelf deze vraag stellen: Waarom geef je de relatie niet het juiste fundament en alle mogelijke voordelen mee?

Altijd prijs

Filove stopt veelvoorkomende thema’s en eventuele vraagstukken van partners in het Filovevaccin. Vervolgens bespreken we essentiële de onderwerpen en stelt Filove prikkelende vragen om het denken te stimuleren. Er wordt behoorlijk wat kennis gedeeld en er ontstaan nieuwe vaardigheden. Stap voor stap anticiperen we op risicofactoren. We maken zwakke plekken sterk en werken dilemma’s weg voordat ze zich gaan ontwikkelen tot problemen en de relatie gaan ondermijnen. Op deze wijze zorgt Filove ervoor dat partners met dezelfde verwachtingen een gelukkige, gezonde en duurzame relatie kunnen opbouwen.

Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen:

·       Het verleden

Tot op zekere hoogte zijn we allemaal producten van onze omgeving en ervaring. We praten over ideeën een relatie die je zelf gevormd hebt op basis van je jeugd of vorige relatie(s). Het is belangrijk om over je achtergronden te praten om te voorkomen dat (onbewuste) negatieve eigenschappen en onderschatte patronen gewoonten worden in je nieuwe relatie. Door erover te praten en leren, kunnen partners bewust gezondere keuzes maken en communiceren.

·       Discussies en ruzies

Als je niet vrijelijk over een onderwerp kan discussiëren, hoe persoonlijk of moeilijk het ook is, wordt de relatie een strijd. Je leert niet in paniek te raken, niet te denken dat je relatie op het spel wordt gezet en je relatie op het spel te zetten door o.a. het leren van “ruzieregels” als: houd het bij het onderwerp, speel niet op persoon maar op onderwerp, laat partner wegkomen met eigenwaarde, etc.

·       Persoonlijke verantwoordelijkheid

Je leert bijvoorbeeld je relatie vers en fruitig te houden door de houding van een “toevoeger” i.p.v. een “afhaler” van de relatie aan te nemen.

·       (NO-)GO’s:

Wat zijn kansen en bedreigingen voor de relatie en/of individu? What if…?

Verschil tussen problematische en gelukkige relatie

“Het enige verschil tussen een ongelukkige relatie en een relatie zoals je die wil hebben, is dat jij met minder genoegen neemt”

zorg voor meer – FILOVE

Geen geld, wel relatieproblemen? 5 praktische oplossingen

Regelmatig wordt mij als relatiecoach bij Filove de vraag gesteld of hulp bij relatieproblemen ook weggelegd is voor de minder bedeelden onder ons. Mijns inziens zijn er een aantal mogelijke oplossingen, met de achterliggende gedachte dat “waar een wil een weg is”. Want, wat is je relatie je waard?

‘Scheidingsloket’ of ‘wat u zelf kunt doen’ om vechtscheiding te voorkomen

Op donderdag 22 februari 2018 (vandaag) opende de NOS het 20:00 uur journaal met de vraag “Wat kan de gemeente doen om vechtscheidingen te voorkomen?” De Commissie-Rouvoet wil een ‘scheidingsloket’ in gemeenten voor ouders die uit elkaar gaan. Een van de aanbevelingen is dat er in iedere gemeente een ‘scheidingsloket’ moet komen waar ouders terecht kunnen voor informatie, voorlichting en ondersteuning. Volgens de commissie vragen veel ouders die hun scheiding goed willen regelen zich namelijk af: “Maar wie bel je dan?” Filove geeft graag eerst antwoord op de vraag wat partners zelf kunnen doen om een vechtscheiding te voorkomen.

Relatiecoach of Relatietherapeut? 7 vragen, 7 antwoorden

Met regelmaat wordt mij in mijn functie als relatiecoach bij Filove de vraag gesteld wat het verschil is tussen een relatietherapeut en een relatiecoach. Wellicht leeft deze vraag, en andere vragen, ook bij u. Samen met informatie afkomstig van de website van De NVRG* help ik u graag op weg.

Hoe gaat u om met relatieproblemen?

Relatieproblemen gaan bijna altijd gepaard met pijn. Het is ook vanwege de pijn dat problemen door partners in de regel vermeden worden. Dat verklaart waarom de meeste mensen zich niet of nauwelijks bewust zijn van het feit dat ze vluchten. Het is vaak een onbewust proces om de pijn van een schok of verlies te verminderen dan wel te ontsnappen aan bedreiging van levensgeluk of het dragen van eigen verantwoordelijkheid.

Doe jezelf een relatiecoach cadeau!

Gepubliceerd in Groene Hart Koerier op woensdag 22 november 2017

 

Het aantal echtscheidingen is in de laatste decennia jaarlijks gestegen. Dat brengt schade toe aan beide partners en vooral hun kinderen, zowel emotioneel als financieel.

En slechte relaties kosten ook de maatschappij als geheel veel geld door verhoogde kosten voor ziekteverzuim, voor het juridisch apparaat, maar ook door het extra beroep dat op zorg en uitkeringen wordt gedaan.

Wanneer is een relatie niet te redden?

Er zijn volgens Filove twee fundamentele eigenschappen die beide partners moeten bezitten om een relatie überhaupt te kunnen redden. Indien deze karakteristieken zo uit balans zijn, is er nauwelijks of geen kans dat relatieproblemen worden opgelost.